Beste wensen

07/01/2023

Beste leden,

Ik hoop dat iedereen goede feestdagen heeft gehad. Via deze weg wens ik jullie allen een goed en gezond 2023, met weer een mooi watersport seizoen!

De afgelopen 2 jaar heeft de traditionele nieuwjaarsreceptie geen doorgang kunnen vinden door de Corona maatregelen, iets wat al weer zo lang geleden lijkt. Dit jaar schuiven we de receptie door omdat we iets moois te vieren hebben:

Op 5 April bestaat onze vereniging 90 jaar en dit willen we met z’n allen vieren, noteer alvast zondag 26 maart.

Gezien de viering van ons jubileum dit voorjaar hebben we besloten dit samen te voegen met de nieuwjaarsreceptie, tot een mooi feest waar al druk aan gewerkt wordt meer informatie volgt binnenkort.

Noteer ook alvast Woensdag 15 maart, voor de ALV.

Namens het bestuur,
Oskar Sieking