Bericht havencommissie stand van zaken!

12/12/2022

Weesp, 12 december 2022
BERICHT VAN DE HAVENCOMMISSIE…..
Beste leden,
Zo tegen het einde van het jaar is het een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken!

Daarom nu een wat uitgebreider bericht van de havencommissie. In het vroege voorjaar van 2022 is de havencommissie druk bezig geweest om de bootjes weer netjes ingedeeld te krijgen. We zijn ook nu alweer bezig voor het nieuwe seizoen 2023. Het blijft altijd een hele klus om aan de vele wensen van de leden tegemoet te kunnen komen. Verkoop en aankoop van boten van leden maken in een keer de boxen niet meer passend en zijn terechte verzoeken voor een andere box, of tijdelijk geen boot zodat de box vrij komt of immobiliteit van leden maken dat we kijken naar een andere passende box. Echter, last van blaadjes op de boten krijgen ECHT GEEN prioriteit…! Zo zijn er allerlei wensen waar wij als havencommissie echt wel serieus naar kijken en proberen deze verzoeken in te willigen. Het is ons afgelopen jaar gelukt en het zal ons ook dit komend vaarseizoen 2023 ook gaan lukken!

We hebben ook een aantal nieuwe (aspirant)-leden mogen verwelkomen. Dat is altijd leuk omdat we mensen van de wachtlijst blij kunnen maken met een box in de haven. Helaas zijn er het niet veel, over de afgelopen 2 jaar 6 nieuwe leden. De wachtlijst is best lang en er zijn weinig boxen beschikbaar. Elke keer kijken we bij de nieuwe havenindeling ook naar de wachtlijst. Als er een box vrij komt kijken we hoe lang iemand op de wachtlijst staat ingeschreven en aan de hand van de bootmaten van zijn/haar boot kijken we of de vrije box passend is. Deze match kan dus NOOIT per definitie op volgorde van aanmelding zijn. Dat is belangrijk voor iedereen om te weten!

We hopen dat de nieuwe (aspirant)-leden hun ”vaarweg” op de haven hebben gevonden, plezier hebben beleefd aan alle gezellige activiteiten op de haven en in de TOKO met de enthousiaste havenmeester en zijn horecateam en leuk contact hebben gemaakt met andere leden.
Daarnaast hopen wij dat jullie natuurlijk ook heel veel vaarplezier hebben beleefd en genoten van jullie plek op de haven, als nieuw (aspirant)-lid van onze prachtige vereniging!

De havencommissie probeert ook alle zaken goed op de haven in de gaten te houden!
Bij regelmaat moeten wij constateren dat niet iedereen zich houdt aan de in onze ogen normale, eigenlijk vanzelfsprekende, verenigingsafspraken. De grootste ergernis is de vaak: VUILE BOTEN! Je dient je boot mooi te onderhouden. Het is GEEN gezicht en geen visitekaartje voor onze mooie haven! De havencommissie spreken de eigenaars daarop aan, maar ook de leden kunnen elkaar daarop aanspreken! Zo houden we een beetje sociale controle en het verenigingsgevoel in ere!

Inmiddels zitten we in de winterperiode. Er wordt alweer druk geklust door de vaste WOENSDAGPLOEG oftewel de WINTERPLOEG die elke woensdagochtend om 9.00 uur bij elkaar komt om een hele lijst aan werkzaamheden uit te voeren. Voor hen een GROOT COMPLIMENT voor alles wat ze doen aan reparatie en vernieuwing! Gelukkig gebeurt dat altijd onder het genot van koffie, koekjes en bij de lunch een heerlijke warme kop soep, gemaakt door de enthousiaste keukenbrigade.

Een nieuwtje is dat er REDDINGSTRAPPEN bij de steigers zijn geïnstalleerd. Even voor de duidelijkheid, dit zijn GEEN ZWEMTRAPPEN! Jullie begrijpen dat door iedereen daar komend seizoen streng op wordt gelet!

Als laatste vragen wij jullie aandacht voor het volgende. Bij regelmaat zijn er klussen te doen.
Dat kan van alles zijn zoals schilderen, timmeren, reparatie van zaken, opbouw of afbouw van iets, bestrating, etc. Iedereen die IETS goed kan, willen we graag op een lijstje zetten zodat wie die kunnen oproepen als er wat te doen is. Je kunt je hiervoor via de havenmail aanmelden: haven@wsvdevecht.nl

Als je hierover wil bellen, dan kan dat ook: 06 – 53 408 108 (Rupert Wijnmalen). Dus…we hopen dat we heeeeeel veeeeel aanmeldingen krijgen!!

Tot zover onze informatie.
We zijn van plan om jullie via het digitale clubblad regelmatiger op de hoogte te houden van allerlei havenzaken. Mochten jullie vragen hebben of zaken willen melden laat ons dat dan weten via het genoemde mailadres of telefoonnummer.

Wij wensen jullie allen voor de komende periode een mooie decembermaand en TOT GAUW!

HELE FIJNE KERSTDAGEN en EEN PRACHTIG MOOI NIEUW JAAR!

DE HAVENCOMMISSIE
Jan Marissen, Ton van Schaik , René Bijl, Rupert Wijnmalen